پیشرو ، پیشران و الهام بخش در اقتصاد اسلامی کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران کمباین 1060 کمباین برنج مدل IHP 2100
رونمایی از کمباین برنج IHP 2100
مراسم رونمایی از کمباین برداشت برنج و افتتاحیه خط تولید آن
کمباین برنج مدل IHP 2100
بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران
کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی
کمباین 1060