چاپ        ارسال به دوست

آگهی مزایده عمومی

 

 

 

        شركت كمباين سازي ايران در نظر دارد قطعات مازاد انبار توليد و يدكي شامل : قطعات آهني ، چدني ، ابزار آلات و مقاديري پيچ و مهره در شماره هاي مختلف را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند . شركت كنندگان مي توانند از زمان نشر آگهي به مدت 21 روز كاري اقدام به مراجعه به شركت كمباين سازي ايران جهت بازديد و تكميل اسناد شركت در مزايده نمايد.

 

نشاني: استان مركزي – اراک - ميدان صنعت - شركت كمباين سازي ايران

 

 

<< شرایط شرکت در مزایده فروش اقلام مازاد انبار توليدي و يدكي(مرداد ماه 1397 )

 

1-  میزان سپرده در مزایده به شرح ذیل به حساب  بانك كشاورزي شعبه مهر گستر  به شماره حساب 61684035 بنام شرکت کمباین سازی ایران واریز و قبض آن را همراه مدارک لازم (شامل برگ پیشنهاد قیمت و برگ شرکت در مزایده ) در پاکتهاي در بسته به واحد دبير خانه  شرکت كمباين سازي ايران  واقع دراستان مركزي اراک : ميدان صنعت - شركت كمباين سازي ايران تسلیم و رسید دریافت گردد.

2- میزان سپرده براي شركت در مزايده (دويست ميليون ريال ) 200،000،000 ريال مي باشد.

3- مدت قابل قبول جهت اخذ پیشنهادات به  مدت  21 روز كاري  از تاريخ نشر اولين  آگهي دعوت در مزايده مي باشد.

4- پس از بازگشایی پاکت ها و اعلام نفرات برنده، سپرده سایر شرکت کنندگان به جزءبرندگان اول و دوم وسوم  حد اکثر ظرف مدت سه هفته مسترد خواهد شد .

5-سپرده نفر دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد خواهد شد .

6-چنانچه برنده اول حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی کامل به نفع شرکت ضبط میگردد ودر اینصورت به برنده دوم مراجعه خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام معامله نشود سپرده وی نیز ضبط خواهد شد و به نفر سوم مراجعه خواهد گرديد، (رجوع به نفر چهارم   از اختیارات شرکت است )

7- برنده مزایده باید حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ اعلام نتيجه مزايده  نسبت به حمل كالا اقدام نماید .

8- هر متقاضی می تواند برای خرید یک یا چند قلم از موارد مزایده پیشنهاد قیمت ارايه دهد .

9- هزینه های انجام مزايده از قبيل درج آگهي، حمل و نقل و بارگیری به عهده برنده است.

10 - به پيشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ مقرر تسليم شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11-شرکت کمباین سازی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد و برنده مزایده باید حداکثر ظرف مدت يك هفته  نسبت به واریز کل مبلغ کالایی که برنده شده اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شرکت ضبط و به نفر بعدي رجوع خواهد شد.

12- براي قيمت پيشنهادي 9%ارزش افزوده لحاظ و اعلام گردد .

 

ضمناً جهت كسب اطلاعات تكميلي به سايت اینترنتی شركت كمباين سازي ايران به آدرس  www.irancombine.com مراجعه نموده، یا با شماره تلفن 33123817 086  تماس حاصل نمایید.

 

 دانلود فايل : لیست اموال مازاد- مرداد97.xlsx ( 377KB )


١٥:٥٠ - يکشنبه ٧ مرداد ١٣٩٧    /    شماره : ١٠٨    /    تعداد نمایش : ٣٢٦٣