چاپ        ارسال به دوست

آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی


 


شركت كمباين سازي ايران

شرایط شرکت در مزایده فروش اقلام مازاد انبار توليدي و يدكي(اردیبهشت 1398 )

1-  میزان سپرده در مزایده به شرح ذیل به حساب  بانك كشاورزي شعبه مهر گستر  به شماره حساب 61684035 بنام شرکت کمباین سازی ایران واریز و قبض آن را همراه مدارک لازم (شامل برگ پیشنهاد قیمت و برگ شرکت در مزایده ) در پاکتهاي در بسته به واحد دبير خانه  شرکت كمباين سازي ايران  واقع دراستان مركزي اراک : کیلومتر 4 جاده تهران تسلیم و رسید دریافت گردد.2- میزان سپرده براي شركت در مزايده آهن الات ضایعاتی  (دويست ميليون ريال ) 200،000،000 و برای سایر اقلام مبلغ 10،000،000 ریال  مي باشد.3- مدت قابل قبول جهت اخذ پیشنهادات به  مدت  7 روزکاری   از تاريخ نشر اولين  آگهي دعوت در مزايده مي باشد.4- پس از بازگشایی پاکت ها و اعلام نفرات برنده، سپرده سایر شرکت کنندگان به جزءبرندگان اول و دوم وسوم  حد اکثر ظرف مدت سه هفته مسترد خواهد شد . سپرده نفر دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با برنده اول مسترد خواهد شد .6-چنانچه برنده اول حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی کامل به نفع شرکت ضبط میگردد ودر اینصورت به برنده دوم مراجعه خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام معامله نشود سپرده وی نیز ضبط خواهد شد و به نفر سوم مراجعه خواهد گرديد، رجوع به نفر چهارم   از اختیارات شرکت است ) 7- برنده مزایده باید حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ اعلام نتيجه مزايده  نسبت به حمل كالا اقدام نماید .8- هر متقاضی می تواند برای خرید یک یا چند قلم از موارد مزایده پیشنهاد قیمت ارايه دهد .9- هزینه های انجام مزايده از قبيل درج آگهي، حمل و نقل و بارگیری به عهده برنده است 10 به پيشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ مقرر تسليم شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 11__شرکت کمباین سازی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد و برنده مزایده باید حداکثر ظرف مدت يك هفته  نسبت به واریز کل مبلغ کالایی که برنده شده اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شرکت ضبط و به نفر بعدي رجوع خواهد شد 12- قيمت پيشنهادي بدون در نظر گرفتن 9%ارزش اعلام گردد.. و شرکت کمباین سازی ایران9%ارزش افزوده را به قیمت های یشنهادی اضافه می نماید .

    

                                                                                                             واحد بازار یابی و فروش  

 

 


١٢:١٩ - سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٨    /    شماره : ١١٠    /    تعداد نمایش : ١٩٥٤