شرکت کمباین سازی ایران با پشتوانه نیم قرن تجربه و بهره‌گیری از شرکت‌های طراح، دانش‌بنیان و زنجیره تامین توانمند برآنست، در سال 1405 با ورود به عرصه طراحی تجهیزات و ادوات کشاورزی به تداوم رهبری در بازار داخلی و سود آوری پایدار دست یابد.