مأموریت شرکت کمباین سازی ایران تأمین و ساخت و مونتاژ ماشین های کشاورزی با تمرکز بر انواع کمباین و بیلر و قطعات مرتبط با آن برای توزیع و ارائه خدمات بعد از فروش در ایران و بازارهای صادراتی با تکیه بر ایجاد و کسب فن آوریهای پیشرفته می باشد.

شرکت کمباین سازی ایران تولید کننده مشاین های کشاورزی با تمرکز بر ماشینهای برداشت محصولات کشاورزی تلاش می نماید که محصولات تولیدی، فروش ماشینها و خدمات پس از فروش خود را با حداکثر کیفیت ممکن در جهت تأمین نیازها، انتظارات و رضایت هرچه بیشتر مشتریان (کشاورزان، کمباینداران، بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی) و افزایش توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی ارائه نماید.

برای دستیابی به اهداف فوق و رعایت کیفیت و افزایش بهره وری در تولید محصولات و ارائه خدمات خود را متعهد به حرکت در محورهای ذیل می داند:

-         ترویج فرهنگ کیفیت و بهبود بره وری با ایجاد زمینه مشارکت کارکنان و اجرای برنامه های آموزشی.

-         انجام درست فعالیت ها و بهبود مداوم فرآیند ها.

-         توسعه و بهبود مستمر منابع

-         بهبود عملکرد سیستمهای مدیریتی بمنظور افزایش هر چه بیشتر بهره وری.

-         انجام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری بروز هرگونه عوامل مشکل زا.

-         استفاده بهینه از منابع (نیروی انسانی – ماشین آلات و تجهیزات، مواد، انرژی و ... )

 

-         تلاش در جهت تقویت زنجیره تأمین و ارائه خدمات.