ما به عنوان شرکتی قابل اعتماد در حوزه طراحی، تولید و تامین ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی با اتکاء بر نام تجاری درخشان کمباین سازی ایران، ظرفیت تولیدی، فناوری‌های نوین و سرمایه انسانی مجرب و  خلاق در تلاشیم محصولات خود را در داخل کشور، مرکز و غرب آسیا عرضه نموده و برای ذی‌نفعان خود ارزش آفرین باشیم و جهت نيل به اين آرمانها:

 

- ما به سازماني مي انديشيم که جهت گيري استراتژيک دارد و  جهت حضور موفق در بازار های هدف به عنوان سازماني پيشتاز در توليد، عرضه و پشتيباني ماشين آلات کشاورزي ،  اهداف مشخصی را تعیین و جهت تحقق  آنها گام
برمی دارد .

- ما به سازماني مي انديشيم که مأموريتش کسب و ارتقاء مستمر خشنودي مشتريان خود مي باشد.

- ما به سازماني مي انديشيم که دانش محور است و با کار تيمي و يکپارچه سعي در بالا بردن سرعت پاسخگويي به نيازها و خواسته هاي بازار را دارد.

- ما به سازماني مي انديشيم که با حفظ و ارتقاء آموزشهاي مستمر منابع انساني خود، از مهمترين بخش از سرمايه خود پشتيباني می نمايد.

- ما به سازماني مي انديشيم که مدل سرآمدي را براي حفظ و ارتقاء منافع کليه ذينفعان خود در برنامه دارد.

- ما به سازماني مي انديشيم که با توسعه مشارکتهاي خارجي و نيز بهره گيري از الگوهاي بين المللي در طراحي، توليد و تأمين ماشين آلات کشاورزي، خودش را در کلاس جهاني قرار مي دهد.

- ما به سازماني مي انديشيم که با نظارت و پايش مستمر فعاليتهاي خود، راه را براي رسيدن به تعالي مي پيمايد و در این راستا ایجاد بهبود مستمر را سرلوحه اقدامات خود قرار داده ایم .

 

در اين سازمان  هر يک از کارکنان، خود را مسئول کيفيت کار خويش دانسته و خود را متعهد به رعايت اصول تعريف شده جهت نيل به تعالي شرکت مي دانند. در اين خصوص مديريت عامل، ضامن استقرار و دستيابي به سيستم مديريت کيفيت و الزامات آن بر اساس استاندارد ISO 9001:2015 و همچنين رعايت قوانين و مقرارت ملي و بين المللي و حصول اطمينان از درک، پذيرش و اجراء آن توسط کليه کارکنان مي باشد.

 

مسئوليت حفظ، اجراء و بازنگري مستمر اين سيستم بر عهده نماينده مديريت است و در اين خصوص ملزم به ارائه گزارشات مورد نياز به مديريت عامل مي باشد.