کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی آگهی جذب نیرو در شرکت کمباین سازی ایران بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران کمباین 1060 کمباین برنج مدل IHP 2100
آگهی جذب نیرو در شرکت کمباین سازی ایران
رونمایی از کمباین برنج IHP 2100
مراسم رونمایی از کمباین برداشت برنج و افتتاحیه خط تولید آن
کمباین برنج مدل IHP 2100
بیلر مدل T351 محصول شرکت کمباین سازی ایران
کمباین مدل 1055i تولید ملی افتخار ملی
دریافت تندیس و تقدیرنامه سه ستاره
1398/12/4
چشم انداز اقتصادی آستان قدس رضوی در افق 1404
1397/4/7
اختصاص وام 6 درصد اشتغال زایی روستایی
1397/3/19